Växer med affären

Insicon i2i innehåller all den funktionalitet som behövs för att stödja hela försäkringscykeln, så som att konfigurera upp din affär, multi-kanal säljsupport, försäkringshantering och underwritning, skadereglering, fakturering och betalning, uppföljning och analys. Välj fritt bland de tre huvudmodulerna och koppla sedan på tillägg som skräddarsyr upplägget. Systemet kan självklart utvecklas med din affär och går att integrera mot tredjepartslösningar.

Avtal & offert


Den här modulen hjälper dig att hantera avtal automatiserat under kundens hela livscykel.

Skador


Skademodulen behövs för att hantera skador effektivt och automatiserat.

Betalning & fakturering


Betalning & fakturering innehåller alla verktyg som behövs för ekonomiska transaktioner.

Samtliga tillägg

En del tillägg hör ihop med en modul. Andra kan du välja helt fritt.

Användare

Här registreras de parter som interagerar med systemet, till exempel kunder och mäklare.

Webboffice

Webboffice är för dig som inte har en egen front-end lösning. Webboffice ger dig en digitaliserad process för dina användare.

Samarbete

Skapa uppgifter manuellt eller automatiskt som en del av affärsprocessen.

Import & export

Importera och exportera valda affärsobjekt mellan olika i2i-miljöer.

Kundkorrespondens

Bygg mallar för din kundkommunikation och välj distributionskanaler.

Behörighet

De personer som jobbar i systemet ska ha olika roller. Här sätter du upp regler för behörighet.

Batch

Automatiserar stora volymer av data genom schemalagda batchkörningar.

BI

Affärsinformations-rapporter för uppföljning, statistik och bearbetning.

API-integration

Exponerar i2i-komponenter som kan användas av andra externa system.

Välkommen att höra av dig!

Tycker du att det verkar intressant? Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Håll koll på oss!