Våra kunder

Många av våra kunder vittnar om effektivare hantering och sänkta driftskostnader. Det är ljuv musik i våra öron. Själva tanken bakom Insicon i2i har ju alltid varit just att förenkla. En del kunder har valt standardprodukten. Andra har bett oss att utveckla unika kundanpassningar.

"Insicon i2i kan på ett kostnadseffektivt sätt anpassas till vår verksamhet och processer, och ger dessutom mer funktionalitet för pengarna jämfört med andra utvärderade alternativ. Stor betydelse för vårt val är också att samtliga av Insicons kunder är mycket nöjda med hur projekten bedrivits."

Johan Brinkenberg
VD, Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag

Håll koll på oss!