Frågor och svar

En del frågor får vi ofta. Här ser du våra svar. Hör av dig om du undrar något mer!

Företagsanpassningar

Kan systemet växa med vårt företag?

Insicon i2i är flexibelt och kan anpassas efter företagets utveckling.

Kan ni anpassa systemet för oss?

Vi utvecklar Insicon i2i, med input från kunderna, med målsättningen att systemet alltid ska innehålla de flesta affärsfunktioner som kunderna behöver. Ibland kommer dock önskemål om funktioner som är kundunika. Dessa läggs då som kundanpassningar utanför produkten.

Måste vi köpa alla modulerna?

Nej, ni väljer de moduler och tillägg som ni behöver.

Kan vi anpassa dokument efter vårt varumärke?

Ni kan själva anpassa dokument och bestämma hur de ska se ut.

Vad kostar det?

Hur tar ni betalt?

Kostnaden beror på flera saker. Först betalar du för förstudien och implementering. Det priset kan du påverka genom att själv sköta delar av implementeringen. Därefter betalar du en licens, som bland annat baseras på premie- och portföljstorlek.

Engångssumma eller årlig avgift?

Vi tar betalt för förstudien och implementeringen. När allt rullar betalar du licens.

Hyr eller äger vi vår del av systemet?

Insicon äger rättigheterna till systemet Insicon i2i. Ni har däremot en nyttjanderätt till systemet. Det är möjligt att göra kundanpassningar utanför produkten.

Hur går det till?

Kan vi få en demo?

Självklart! Vi kommer gärna och visar hur systemet fungerar. Vi erbjuder också en demomiljö där ni kan testa själva för att lära känna systemet.

Hur lång tid tar implementeringen?

Implementeringen tar ungefär 3-4 månader beroende på hur mycket ni vill sköta själva och hur många kundanpassningar som krävs.

Hur går implementeringen till?

Först görs en förstudie för att kalibrera era förväntningar. Efter det följer ett kravspecificeringsarbete för att se om ni kan använda standardprodukten, eller om anpassningar behövs.

Sköter insicon implementeringen, eller måste vi göra något?

Du bestämmer själv hur mycket du vill göra själv. Vi kan sköta allt eller vissa delar.

Hur gör vi uppföljning och analyser?

Insicon i2i erbjuder en standarduppsättning av uppföljning och analys. Den är baserad på Microsofts produkt suite. Här kan du göra ”drill-downs” och mäta KPI:er.

Kan kunden teckna försäkring via iPad/smartphone?

Vårt webboffice har så kallad responsiv design och kan användas på pc, mac, läsplattor och smarta telefoner.

Skapas tariffen i er miljö eller matas den in via en excel-fil?

Du bygger tariffen direkt i systemet via ett tillägg som kallas Produktdesigner.

Utvecklar ni alltid systemet själva?

Vi utvecklar inte nödvändigtvis allting själva. Om en lösning redan finns på marknaden så söker vi hellre smarta samarbeten för att spara tid och hålla nere kostnaderna för dig som kund.

Integrationer

Integrerar ni mot ekonomisystem?

Ja, vi har integrerat mot en rad olika ekonomisystem.

Finns det landsanpassningar?

Ja, för den nordiska marknaden.

Vilka CRM-system integrerar ni mot?

Vi kan integrera mot en rad olika CRM-system.

Vilket ekonomisystem rekommenderar ni?

Våra kunder har olika ekonomissystem och vi vill inte rekommendera något. Vi har till exempel integrerat mot Agresso, Fortnox och VISMA.

Hur ofta kan i2i och ekonomisystemet uppdatera kundernas reskontra?

Eftersom Insicon i2i hanterar kundreskontran fullt ut finns inget behov att spara det i ekonomisystemet. Synkronisering mellan i2i och banken kan göras flera gånger per dag om behov finns.

Övriga frågor

Vilka fördelar finns med att välja standardprodukten?

Standardprodukten utvecklas löpande för att vara så optimal som möjligt för så många kunder som möjligt. Om flera kunder vill ha samma anpassning så kan kostnaden delas på många.

Har ni någon kund som liknar oss?

Vår erfarenhet är att Insicon i2i går att anpassa till en mängd olika produktportföljer. Vi hanterar och administrerar över 200 produkter per idag.

Har ni partners?

Vi jobbar med en rad olika partners för att göra Insicon i2i tillgängligt för de flesta.

Kontakta oss för andra frågor

 

Håll koll på oss!